Project Description

در این بیمار به علت بهم ریختگی ناحیه قدام فک پایین، یکی از دندان‌های انسیزور جلو (در تصاویر مشخص شده است) خارج گردید

۰/۵ (۰ نظر)