دراین بیمار بدون کشیدن دندان ،بهم ریختگی و روابط دندانی اصلاح شده و دندان مولر اول فک بالا که پوسیدگی شدید داشت خارج شد و فضای ایجاد شده توسط دندان مولر دوم و سوم ( دندان عقل ) بسته شد

0/5 (0 نظر)