قبل و بعد از درمان ارتودنسی ثابت همراه با جراحی فک . در این بیمار، مشکل کوچکی و عقب رفتگی فک پایین طی درمان ارتودنسی و جراحی فک (همزمان) درمان شده است، تغییرات عالی بافت نرم و صورت در تصاویر مشخص است

0/5 (0 نظر)