قبل و بعد از درمان ارتودنسی ثابت دو فک
❇️ در این بیمار اصلاح اپن بایت شدید دندانی (وجود فضا بین دندان‌های جلویی دوفک) با ارتودنسی بدون جراحی فک (اینتروژن دندان‌های خلفی و خارج کردن پرمولرها) انجام شده است
⚠️ علاوه براین فضای خالی دندان مولر اول سمت راست و چپ فک پایین بیمار (در تصاویر با فلش مشخص شده) که قبل از درمان بعلت پوسیدگی دندان خارج شده بود با درمان ارتودنسی بسته شد.

0/5 (0 نظر)