تأثیر کیست های با منشاء دندانی روی لبخند

2022-01-04T10:52:13+03:30مقالات عمومي دندانپزشکی, مقالات مشکلات دهان و دندان|

کیست های دنتی ژروس نوع رایج کیست های ادنتوژنیک یا کیست های با منشاء دندانی هستند. تشخیص و درمان کیست های دنتی ژروس چگونه است