تأثیر کیست های با منشاء دندانی روی لبخند

۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۷:۲۲:۱۳مقالات عمومي دندانپزشکی, مقالات مشکلات دهان و دندان|

کیست های دنتی ژروس نوع رایج کیست های ادنتوژنیک یا کیست های با منشاء دندانی هستند. تشخیص و درمان کیست های دنتی ژروس چگونه است