خطوط ریز یا کریز لاین روی دندان ها

2023-02-28T12:01:31+03:30مقالات عمومي دندانپزشکی, مقالات مشکلات دهان و دندان|

خطوط ریز روی دندان ها چیست؟ آیا خطوط ریز می توانند منجر به ترک خوردن دندان شوند؟ آیا می توان از شر خطوط ریز روی دندان ها خلاص شد؟