پولیش و پاکسازی دندان ها

۱۴۰۰/۴/۱۹ ۶:۵۹:۵۳مقالات دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی, مقالات عمومي دندانپزشکی|

پولیش دندان برای زدودن لکه های سطحی از جلو و پشت دندان استفاده می شود. زدودن پلاک های دندانی نیز با استفاده از پولیش قابل انجام است.