پوسیدگی و حفره دندان چیست؟

2022-05-07T14:16:00+04:30مقالات عمومي دندانپزشکی, مقالات مشکلات دهان و دندان|

کدام دندان بیشتر مستعد پوسیده شدن و ایجاد حفره هستند؟ تفاوت بین پوسیدگی دندان و حفره دندان چیست؟ آیا نقاط سیاه روی دندان به معنای حفره هستند؟