چرا پر کردن دندان ها مهم است؟

۱۴۰۰/۷/۲۰ ۸:۲۴:۰۴مقالات دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی, مقالات عمومي دندانپزشکی|

پر کردن دندان یک روش درمان برای احیاء ساختار از دست رفته دندان در نتیجه پوسیدگی یا تروما است. پوسیدگی باعث ایجاد حفره درون دندان می شود