در مورد ویروس کرونا 2019 چه میدانیم؟

2020-03-10T12:05:53+03:30مقالات عمومي دندانپزشکی|

ویروس کرونا چیست؟ کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند؛ که برخی از آنها منجر به بروز بیماری در افراد می شوند و برخی دیگر منجر به بروز عفونت در بدن