هدگیر ارتودنسی

۱۳۹۷/۸/۱۴ ۳:۲۹:۳۷مقالات آموزشي ارتودنسي اطفال, مقالات عمومي ارتودنسي|

هدگیر ارتودنسی چیست؟ هدگیر ارتودنسی عنوانی کلی برای ابزارهای ارتودنسی است که ارتودنتیست از آنها برای کمک به جابجایی دندان ها یا صاف کردن فک استفاده می کند