آیا براکت سنتی می تواند باعث مزه فلز داخل دهان شود؟

2022-12-25T14:04:10+03:30مقالات عمومي دندانپزشکی, مقالات مشکلات دهان و دندان|

آیا استفاده از بریس های فلزی می تواند باعث ایجاد طعم فلز داخل دهان شود؟ آیا ارتودنسی اینویزیلاین برای من مناسب است؟