ونیر و لمینیت دندان: آنچه باید بدانید

۱۴۰۰/۶/۲۱ ۱۱:۱۳:۰۰مقالات دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی, مقالات عمومي دندانپزشکی|

لمینیت یا ونیر: کدام یک برای من مناسب تر است؟ تفاوت های اصلی ونیرها و لمینیت های دندانی چیست؟ مزایای لمینیت دندانی نسبت به ونیر دندانی