آشنایی با انواع ونیر های دندانی

۱۳۹۹/۱۰/۹ ۱۶:۰۰:۴۴مقالات دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی, مقالات عمومي دندانپزشکی|

آیا من گزینه خوبی برای ونیر دندانی هستم؟ کدام بهتر است: ونیرهای پرسلن یا کامپوزیتی؟ طول عمر ونیر چقدر است؟ مراقبت های بعد از کاشت ونیر کامپوزیت