باندینگ کامپوزیت دندان چیست؟

۱۳۹۹/۱۰/۲ ۹:۱۵:۲۴مقالات دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی, مقالات عمومي دندانپزشکی|

باندینگ کامپوزیت برای پر کردن لب پر شدگی ها، شکستگی ها، یا فواصل بین دندان ها یا ترمیم بد رنگ شدگی های دندان ها استفاده می شود.