در مورد ویروس کرونا ۲۰۱۹ چه میدانیم؟

۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۸:۳۵:۵۳مقالات عمومي دندانپزشکی|

ویروس کرونا چیست؟ کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند؛ که برخی از آنها منجر به بروز بیماری در افراد می شوند و برخی دیگر منجر به بروز عفونت در بدن