علائمی که نشان می دهند پوسیدگی دندان دارید!

2023-07-08T15:56:03+04:30مقالات عمومي دندانپزشکی, مقالات مشکلات دهان و دندان|

علائمی که نشان می دهند پوسیدگی دندان دارید چیست؟ دندان درد، حساسیت دندان، بوی بد دهان، افتادن پر شدگی یا شکستن آن