چرا برخی افراد بزرگسال هنوز دندان شیری دارند؟

2023-01-16T11:34:47+03:30مقالات عمومي دندانپزشکی|

چرا برخی افراد بزرگسال هنوز دندان شیری دارند؟ علت باقی ماندن دندان های شیری چیست؟ آیا دندان های شیری باقی مانده می توانند عوارضی ایجاد کنند؟