ارتودنسی با دندان عصب کشی شده

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۰:۱۹:۵۹مقالات آموزشي ارتودنسي اطفال, مقالات آموزشي ارتودنسي بزرگسالان, مقالات عمومي دندانپزشکی|

در صورتی که یک دندان به درستی درمان ریشه (عصب کشی ) نشده باشد، اگر با کمک ارتودنسی جابجا شود، هیچ خطری آن را تهدید نمی کند. ارتودنسی دندان عصبکشی شده مراحل مختلفی دارد