موارد اورژانسی دندانپزشکی

2021-09-28T10:30:22+03:30مقالات آموزشی مشکلات و جراحی لثه, مقالات عمومي دندانپزشکی|

موارد اورژانسی دندانپزشکی مانند ضربه به دندان یا لثه می توانند نسبتاً جدی باشند و نباید نادیده گرفته شوند از جمله آبسه، گم شدن روکش و ...