موارد اورژانسی دندانپزشکی

۱۴۰۰/۷/۶ ۷:۰۰:۲۲مقالات آموزشی مشکلات و جراحی لثه, مقالات عمومي دندانپزشکی|

موارد اورژانسی دندانپزشکی مانند ضربه به دندان یا لثه می توانند نسبتاً جدی باشند و نباید نادیده گرفته شوند از جمله آبسه، گم شدن روکش و ...