آیا می توان هنگام استفاده از ابزار ارتودنسی شنا کرد؟

2022-06-19T15:17:37+04:30مقالات آموزشي ارتودنسي اطفال, مقالات آموزشي ارتودنسي بزرگسالان, مقالات عمومي دندانپزشکی|

آیا با ریتینر یا نگهدارنده های ارتودنتیک می توان شنا کرد؟ آیا می توان با بریس ها یا اینویزیلاین ها ورزش های آبی را انجام داد؟