اگر براکت ها یا بندهای ارتودنسی شل شوند چه باید کرد؟

2022-08-21T09:59:28+04:30مقالات آموزشي ارتودنسي اطفال, مقالات آموزشي ارتودنسي بزرگسالان, مقالات عمومي دندانپزشکی|

چه زمانی بریس ها شل می شوند؟ در صورت شل شدن برکت های ارتودنسی چه اقداماتی باید انجام داد؟ تاثیر شل شدن براکت ارتودنسی بر روند درمان چیست؟