شل شدن دندان در ارتودنسی

صفحه اصلی/برچسب: شل شدن دندان در ارتودنسی

اگر براکت ها یا بندهای ارتودنسی شل شوند چه باید کرد؟

2022-08-21T09:59:28+04:30مقالات آموزشي ارتودنسي اطفال, مقالات آموزشي ارتودنسي بزرگسالان, مقالات عمومي دندانپزشکی|

چه زمانی بریس ها شل می شوند؟ در صورت شل شدن برکت های ارتودنسی چه اقداماتی باید انجام داد؟ تاثیر شل شدن براکت ارتودنسی بر روند درمان چیست؟

آیا بریس ها می توانند باعث لق شدن دندان ها شوند؟

2021-07-26T10:51:19+04:30مقالات آموزشي ارتودنسي اطفال, مقالات آموزشي ارتودنسي بزرگسالان, مقالات عمومي دندانپزشکی|

آیا بریس ها موجب کنده شدن دندان ها می شوند؟ در طول درمان ارتودنسی دچار لق شدن دندان ها میشویم؟ لقی دندان در ارتودنسی نگرانی ندارد

Go to Top