اهمیت مسواک زدن زبان

۱۳۹۹/۹/۱۶ ۹:۲۶:۴۰مقالات آموزشی بهداشت دهان و دندان, مقالات عمومي دندانپزشکی|

چه اتفاق می افتد اگر زبان به خوبی پاکسازی نشود؟ برفک دهان، ژنژیویت، عفونت پاپیلای زبان.پاکسازی زبان به تندازه بهداشت دندان اهمیت دارد