ابزارهای مایوفانکشنال و فانکشنال ارتودنسی – بخش اول

۱۳۹۸/۷/۲۳ ۲:۴۷:۵۱مقالات آموزشي ارتودنسي اطفال, مقالات عمومي دندانپزشکی|

ابزار مایوفانکشنال ارتودنسی ابزار متحرک است که با فشار ماهیچه فعال می شود و ماهیت ارتوپدیک دارد. ابزار فانکشنال، ابزار متحرک و ثابتی است که وضعیت مندیبل را تغییر می دهند.