ارتباط بین سینوس ها و دندان های شما

2023-02-12T12:46:53+03:30مقالات عمومي دندانپزشکی, مقالات مشکلات دهان و دندان|

دندان عفونی منجر به عفونت سینوسی می شود. در این صورت باید به دندانپزشک یا جراح دهان مراجعه کنید. آنها می توانند دندان عفونی را بکشند