پلاک دندان در مقایسه با تارتار دندان

2022-09-19T09:33:43+04:30مقالات آموزشی بهداشت دهان و دندان, مقالات عمومي دندانپزشکی|

تفاوت پلاک و تارتار در این است که تارتار نمونه سخت شده پلاک است. زدودن تارتار بسیار دشوارتر از پلاک است و توسط دندانپزشک قابل انجام است.