دندان اضافه

2018-07-16T15:37:21+04:30مقالات آموزشي ارتودنسي اطفال, مقالات عمومي دندانپزشکی|

دندان اضافی یا هایپردونشیا مشکلی است که ویژگی آن وجود دندان‌های بیشتر از تعداد معمول در دهان است تعداد استاندارد دندان‌های شیری 20 دندان و تعداد دندان دائمی 32 دندان است