براکت ارتودنسی چگونه دندان ها را جابجا می کنند؟

2019-12-05T16:01:43+03:30مقالات آموزشي ارتودنسي اطفال, مقالات آموزشي ارتودنسي بزرگسالان, مقالات عمومي دندانپزشکی|

پس از قرار گیری بریس روی دندان اعمال فشار آنها روی دندان آغاز می شود. سپس استخوان جدید برای حمایت از دندان رشد می کند. این فرایند تغییر الگو و شکل استخوان نامیده می شود