تروما یا حوادث دندانی

2023-02-07T12:36:22+03:30مقالات عمومي دندانپزشکی, مقالات مشکلات دهان و دندان|

ترومای دندانی آسیبی است که به دهان از جمله دندان ها، لب ها، لثه ها، زبان و استخوان فک وارد می شود. درمان تروماهای دندانی چیست؟