ترمیم مینای دندان

2019-08-04T10:12:43+04:30مقالات دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی, مقالات عمومي دندانپزشکی|

مینای دندان نازک ترین لایه بیرونی دندان است. استفاده از برخی خمیر دندان و دهانشویه خاص نمی تواند موجب رشد مجدد مینای از دست رفته دندان ها شود.