آنچه لازم است در مورد بی حسی و بیهوشی در دندانپزشکی بدانید

۱۳۹۹/۸/۱ ۱۲:۵۰:۰۸مقالات دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی, مقالات عمومي دندانپزشکی|

بی حسی و بیهوشی در دندانپزشکی برای آرام کردن بیمار در طول فرایند دندانپزشکی یا برای ایجاد راحتی بیشتر و کنترل ترس از دندانپزشکی کاربرد دارد