آنچه لازم است در مورد بی حسی و بیهوشی در دندانپزشکی بدانید

2020-10-22T16:20:08+03:30مقالات دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی, مقالات عمومي دندانپزشکی|

بی حسی و بیهوشی در دندانپزشکی برای آرام کردن بیمار در طول فرایند دندانپزشکی یا برای ایجاد راحتی بیشتر و کنترل ترس از دندانپزشکی کاربرد دارد