آیا با ترمیم های دندانی می توان از اینویزیلاین ها استفاده کرد؟

2023-03-27T17:09:03+04:30مقالات دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی, مقالات عمومي دندانپزشکی|

آیا با ترمیم های دندانی می توان از اینویزیلاین ها استفاده کرد؟ آیا با ونیرها می توان از الاینرهای اینویزیلاین استفاده کرد؟