اینله، آنله، روکش و پر کردن دندان؛ تفاوت چیست؟

2021-01-05T13:47:52+03:30مقالات دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی, مقالات عمومي دندانپزشکی|

پرکردن دندان،اینله و آنلی دندان،روکش دندان ترمیم های غیر مستقیم دندانی هستند که به دندان های شما شکل می دهند و بسته به میزان پوسیدگی دندان است