انواع کامپوزیت دندانی

۱۳۹۹/۹/۲۳ ۱۵:۴۰:۱۷مقالات دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی, مقالات عمومي دندانپزشکی|

رزین کامپوزیت موادی همرنگ دندان هستند که دوام و مقاومت خوبی در برابر فشار از خود نشان می دهند در این مقاله انواع کامپوزیت دندان معرفی میشود