ارتودنسی با دندان عصب کشی شده

2020-01-19T13:49:59+03:30مقالات آموزشي ارتودنسي اطفال, مقالات آموزشي ارتودنسي بزرگسالان, مقالات عمومي دندانپزشکی|

در صورتی که یک دندان به درستی درمان ریشه (عصب کشی ) نشده باشد، اگر با کمک ارتودنسی جابجا شود، هیچ خطری آن را تهدید نمی کند. ارتودنسی دندان عصبکشی شده مراحل مختلفی دارد