آیا بریس ها می توانند باعث لق شدن دندان ها شوند؟

۱۴۰۰/۵/۴ ۶:۲۱:۱۹مقالات آموزشي ارتودنسي اطفال, مقالات آموزشي ارتودنسي بزرگسالان, مقالات عمومي دندانپزشکی|

آیا بریس ها موجب کنده شدن دندان ها می شوند؟ در طول درمان ارتودنسی دچار لق شدن دندان ها میشویم؟ لقی دندان در ارتودنسی نگرانی ندارد