آفت دهان و راهکارهای درمان آن

۱۴۰۰/۸/۴ ۷:۰۹:۵۵مقالات آموزشی بهداشت دهان و دندان, مقالات عمومي دندانپزشکی|

آفت های دهان زخم های کوچک و دردناکی داخل دهان هستند. آنها ممکن است روی زبان، و روی مخاط داخلی گونه ها، لب ها، و حلق بروز پیدا کنند