Project Description

اصلاح نامرتبی ورابطه دندانهای فک بالا وپایین همراه با بستن فضای پرمولر سمت راست فک پایین که چندسال قبل از شروع درمان ارتودنسی خارج شده بود،
تاثیر موثر درمان بر وضعیت چانه ولب پایین مشخص است.

۰/۵ (۰ نظر)