عوارض آندر بایت Tag

بایت چیست؟ بایت به حالت بسته بودن فک گفته میشود. وضعیت بایت به موقعیت دندانهای دو فک مقابل، در هنگام بسته بودن فکها گفته میشود. در حالت نرمال سطح جونده دندانهای مقابل باید بر هم منطبق باشند اما در بسیاری از موارد دندانها بر یکدیگر جفت

ادامه مطلب
})(jQuery)